AC-100LCD Dotykový LCD modul pre AC-116

Dotykový displej k riadiacej jednotke AC-116. Displej umožňuje pohodlné ovládanie a optimalizáciu vykurovacieho systému z jedného miesta. Každá miestnosť môže mať prehľadné zobrazenie požadovaných teplôt.

Umožňuje jednoduché použitie prednastavených alebo vlastných profilov. Pomocou AC-100LCD je možné rozdeliť AC-116 na dva nezávislé vykurovacie systémy alebo spájať viac riadiacich jednotiek k sebe.

Dotykový displej:

  • intuitívny 3,5" dotykový displej
  • rýchle programovanie kompletného systému
  • možnosť vytvárania vlastných widgetov
  • optimalizácia všetkých komponentov systému podľa potrieb užívateľa
AC-100LCD