1. Podmienky používania internetovej stránky

VidímeVás spol. s r.o. (ďalej len VidímeVás) vám poskytuje túto internetovú stránku (ďalej len internetová stránka spoločnosti VidímeVás) na základe nasledovných podmienok (ďalej len podmienky). Vstupom na internetovú stránku spoločnosti VidímeVás súhlasíte, že sa zaväzujete k týmto podmienkam. Spoločnosť VidímeVás môže tieto podmienky z času na čas aktualizovať zverejnením aktualizovaných podmienok bez toho, aby vám to vopred osobitne oznámila. Pri každom vstupe na internetovú stránku spoločnosti VidímeVás by ste mali skontrolovať aktualizáciu podmienok.

2. Internetová stránka spoločnosti VidímeVás

Na tejto internetovej stránke spoločnosti VidímeVás budete môcť získať informácie o určitých produktoch a službách spoločnosti VidímeVás a môžete na nej takisto posielať otázky spoločnosti VidímeVás za účelom získania ďalších informácií.

3. Informácie pre zákazníkov

 Prevažná časť komponentov ponúkaných na tejto internetovej stránke vyžaduje odbornú montáž. Preto je náš internetový katalóg otvorený len pre velkoobchodných partnerov a certifikované montážne firmy. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Verím, že spoločne dohodneme podmienky odbornej montáže.

3. Informácie pre montážne firmy

Kontaktujte nás ohľadom obchodných cien.

Ponúkame:
- výhodné ceny
- technické poradenstvo
- zapožičanie komponentov
- realizáciu objednávok do 24h
- milú a profesionálnu obsluhu