Fakturačné údaje:

VidímeVás spol. s r.o.
Drienica 31, 083 01 Sabinov
IČO: 44 637 039
DIČ: 2022775491
ič DPH: SK 2022775491
zapísaná v OR vložka číslo: 21323/P
SLSP Sabinov, SK8909000000000504941795

Licencia technickej služby č. PT 000858
Certifikát o absolvovaní odborného školenia inštalácií EZS JABLOTRON

Adresa prevádzky: 

prevadzka_vidimevas

Strojnícka 6, 080 06 Prešov Ľubotice (budova KAPADAB)

Parkovanie je zabezpečené na konci budovy.

Technická služba

číslo licencie: PT 000858